Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pevný disk (z angl. hard disk, HD alebo harddisk drive, HDD, predtým tiež Winchester) je zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie dát v počítačoch, ale v súčasnosti už aj v mnohých iných prístrojoch.

Dáta sa na pevný disk zapisujú pomocou magnetického záznamu, čo má veľkú výhodu najmä v tom, že sú uložené natrvalo, teda až pokiaľ nie sú zmazané používateľom alebo prístrojom. Vďaka tejto vlastnosti býva pevný disk často označovaný aj ako energeticky nezávislé pamäťové médium. Uložené údaje totiž uchováva aj po ukončení dodávky elektrickej energie.

Používa sa predovšekým v počítačoch a iných digitálnych zariadeniach, napríklad v digitálnych fotoaparátoch alebo DVD rekordéroch alebo v prehrávačoch hudby.

Každý pevný disk sa skladá z týchto súčiastok:

  • jedna alebo viaceré hliníkové alebo sklenené platne pokryté tenkou vrstvou magnetického materiálu, ktoré sa točia okolo spoločnej osi a slúžia na ukladanie údajov (sklenené platne sa používali najmä do roku 2002)
  • elektrický motorček zabezpečujúci otáčanie platní stanovenou rýchlosťou (väčšinou 5 400, 7 200 alebo 15 000 otáčok za minútu)
  • pohyblivé čítacie a zapisovacie hlavy (angl. Heads) pevného disku
  • elektrický motorček zabezpečujúci pohyb čítacích a zapisovacích hláv disku
  • integrované elektrické obvody slúžiace na ovládanie hláv a motorčekov disku (táto časť sa tiež niekedy nazýva aj elektronika disku)
  • rozhranie na prepojenie disku s počítačom
  • prachotesný obal pevného disku Obrazek